R&C Beveiliging behaalde afgelopen week, met succes het VEB keurmerk en is daarmee VEB Erkend beveiligingsbedrijf.

In het rapport word R&C Beveiliging op de volgende manier omschreven:

Een jong bedrijf waar een goede en stabiele basis ligt voor de toekomst. Handboek was meer dan in orde, men denkt goed over de zaken na. Het bedrijf wordt met enthousiasme gerund, men heeft korte lijnen met de klant en de medewerkers op de werkvloer waardoor de garantie op kwalitatief goed werk erg hoog is.

Elke bij de VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, zal zich één maal per jaar aan een keuring moeten laten onderwerpen. Dit is geregeld in de VEB Kwaliteitsregeling PBO. Door deze verplichte jaarlijkse keuring kan de kwaliteit van het bedrijf en de geleverde diensten worden getoetst, maar ook worden bewaakt.